ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireydir.

Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sinirlilik nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan bireydir.

Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dâhil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlanmaktadır.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

  • Türkçe
  • Matematik
  • Dil Konuşma ve Alternatif İletişim Becerileri
  • Öz Bakım Becerileri
  • Günlük Yaşam Becerileri
  • Bilişsel Hazırlık Becerileri
  • Psikomotor Beceriler
  • Toplumsal Yaşam Becerileri
  • Sosyal Hayat

Kurumumuzda zihinsel engelli bireylere; özel eğitim alanı öğretmeni, zihinsel engelliler sınıf öğretmeni ve özel eğitim alanı uzman öğrenciler tarafından destek eğitim verilmektedir.