YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Yaygın gelişimsel bozukluk, birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olma durumudur. Davranış sorunları, yineleyici, sınırlı ilgi ve davranışları kapsamaktadır. Bu durumlar gelişimin birçok alanını etkileyerek kalıcı ve süreğen işlev bozukluklarına yol açarlar.

TÜRLERİ:

 • Otizm
 • Rett Sendromu
 • Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
 • Asperger Bozukluğu
 • Başka Türlü Adlandırılmayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik Otizm)

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

 • Eşleme Becerileri
 • Taklit Becerileri
 • Yönerge Takip Becerileri
 • Görsel Destek Kullanımı
 • Alıcı Dil Becerileri
 • ifade Edici Dil Becerileri
 • Oyun ve Müzik Becerileri
 • Öz Bakım Becerileri
 • Günlük Yaşam Becerileri
 • Motor Beceriler
 • Sosyal Beceriler
 • Okuma Yazma
 • Matematik

Kurumumuzda yaygın gelişimsel bozuklık olan bireylere özel eğitim alanı öğretmeni, zihinsel engelliler sınıf öğretmeni ve özel eğitim alanı uzman öğrenciler tarafından destek eğitim verilmektedir.