KURUMUMUZDA VERDİĞİMİZ REHBERLİK HİZMETLERİ

  • AİLE EĞİTİMİ
  •  ÇOCUKLARA YÖNELİK PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE REHBERLİK
  • BİREYE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
  • AİLEYE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
  • CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ
  • AKRABA İ LİŞKİLERİ
  • ÇEVRE SORUNLAR!
  • OKUL PROBLEMLERİ
  • AİLE İÇİ İLİŞKİ-ETKİLEŞİM SORUNLARININ GİDERİLMESİ (kardeş kıskançlıklar, şiddet, boşanma, kavga vb. )
  • Aileler çocukları için ihtiyaç duyulan bu hizmeti kurumumuz PDR biriminden almaktadır.