ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA 2001) tanımına göre özel öğrenme güçlüğü zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir. APA tarafından geliştirilmiş sınıflandırma sistemi olan DSM-IV’de (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) “öğrenme bozuklukları” terimi kullanılmış, bu sorunun çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kapsamında ele alınması gerektiği belirtilmiş ve sağaltımın bir parçası olarak özel eğitim verilmesi gereği vurgulanmıştır.

TÜRLERİ

  • Okuma Öğrenme Bozukluğu(Disleksi)
  • Matematik Öğrenme Bozukluğu(Diskalkuli)
  • Yazma Bozukluğu(Disgrafi)
  • Dispraksi(Duyusal Entegrasyon Bozukluğu)
  • Disfazi/Afazi
  • İşitsel işleme Bozukluğu
  • Görsel Işleme Bozukluğu

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

  • Öğrenmeye Hazırlık
  • Okuma-Yazma
  • Matematik

Kurumumuzda özel öğrenme güçlüğü olan bireylere özel eğitim alanı öğretmeni, zihinsel engelliler sınıf öğretmeni ve özel eğitim alanı uzman öğrenciler tarafından destek eğitim verilmektedir.