İŞİTME ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

işitme kaybı, doğuştan veya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. işitme engeli ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bireyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER:

  • İşitme Eğitimi
  • Dil Eğitimi
  • Sosyal İletişim
  • Okuma-Yazma-Anlama
  • Matematik

Kurumumuzda işitme engelli bireylere; özel eğitim alanı öğretmeni, işitme engelliler sınıf öğretmeni ve özel eğitim alanı uzman öğreticiler tarafından destek eğitim verilmektedir.