Vizyonumuz

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere eğitim çalışmalarında,özel eğitimin evrensel ilkelerine bağlı kalınarak seviyelerine uygun program geliştirmek, yaşamsal becerilerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak. Kendi kendine yetebilen bireyler yetiştirebilmek amacıyla çıktığımız bu yolda her bireyin tek ve özel olduğu bilinciyle çağın gereklerine uygun güvenli ve sıcak bir ortamda, ferdin ve toplumun ihtiyaçlarını ayrım yapmaksızın karşılayarak, iş birliği, dayanışma ve paylaşım içerisinde, değişikliklere ve yeniliklere açık bir kurum olmayı sürdürmek.

Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında; BAŞARILI, ÖRNEK ve LİDER bir kurum olmak. Bilgiyi, beceriyi, teknolojiyi ve sevgiyi birleştirerek; en iyi hizmeti sunmak. Eğitim ve öğretimde daima kaliteyi yüksek tutan, sürekli değişen ve gelişen bir kurum olmak. Demokratik, çağdaş, geleceğe ümitle bakan, güvenli ve kendi kendilerine yeterli bireyler yetiştirmek. Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinde “ekip çalışmasına önem vermek ve çalışmaları “kurum – okul – aile” eşgüdümü ile yürütmek. Unutmayalım ki her şey çocuklarımızın geleceği içindir ÇÜNKÜ; ONLAR HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIKTIR.

Çocuklarımızın layık olduğu eğitim-öğretim hizmetini çağdaş fiziki alanlarda gönülden gelerek, sevgi ve güler yüzle sunan güçlü bir eğitim kadrosu ile çalışmak Sevgi, hoşgörü ve kabulü ön planda tutarak üstün hizmet modeli kalitesi oluşturmak Ülkemizin özel eğitim sorunlarına karşı kendini geliştirebilen ve gündemi takip eden eğitimcilik hizmetine önem vermek, yetiştireceğimiz çocuk ve gençlerde insani ve ahlaki değerleri sürekli ön planda tutarak ülkemiz çocuklarına hizmet etmek.

Misyonumuz

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim çalışmalarında her yaş ve seviyedeki çocuklarımızın zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal becerilerini desteklemek; bireyin özellik ve ihtiyaçlarına uygun bireysel eğitim programları hazırlayarak bu bireyleri toplum içindeki rollerini gerçekleştiren , başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen ve olabildiğince başkalarına bağımlı olmadan yaşantılarını sürdürebilen bireylere dönüştürmek; hazırlanan bireysel eğitim programlarını çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımları kullanarak uygulamaktır.