Engel Grubu Türleri

ENGEL GRUBUNUN TÜRLERİ:

1.Serebral Palsi:

 • Spastik Tip
 • Atetoit Tip
 • Ataksik Tip
 • Hipotonik tip(Gevşek)
 • Karışık tip

2.Subakut sklerozan panensefalit

3.Joubert sendromu

4.Rett sendromu

 5.Prader-Willi sendromu

6.Williams sendromu

7.Down sendromu

8.West sendromu

9.Mental motor retardasyon

10.Doğuştan kol felci (Brakial pleksus yaralanması)

11.Omurilik kapanma defektleri (Spina bifida-meningomyelosel)

12.Kas hastalıkları

 • Becker muskuler distrofi
 • Spinal muskuler distrofi
 • Duchenne muskuler distrofi
 • Konjenital muskuler distrofi
 • Limb girdle
 • Miyotonik distrofi

13.Travmatik nedenli merkezi sinir sistemi yaralanmalar

14.Motor gelişim geriliği

15.İdiopatik yürüme bozuklukları