BEDENSEL ENGELLİ BİREYLER DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engelli bu duruma yol açan durumlara ise bedensel engel denir.

VERDİĞİMİZ HİZMETLER

KABA MOTOR BECERİLER

 • Sırtüstü
 • Yüzüstü
 • Destekli Oturma
 • Desteksiz Oturma
 • Emekleme
 • Dizüstü
 • Ayakta Durma
 • Destekli Yürüme
 • Desteksiz Yürüme

Merdiven İnip-Çıkma

İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler

İNCE MOTOR BECERİLER

 • Çizim Becerileri
 • Tutma ve Bırakma
 • El Becerileri ve EI-Göz Koordinasyonu
 • Proprioseptif Sistem (Vücut Farkındalığı)
 • Taktil Sistem (Dokunma)
 • Görsel Algılama
 • Vestibuler Sistem (Denge)

Kurumumuzda Bedensel Engelli Bireylere FİZYOTERAPİSTLER tarafından hizmet verilmektedir.